Alboka

Alboka är ett träblåsinstrument som fått namn efter arabiskans “al-bûq” (betyder ungefär “trumpeten”, eller “hornet”, varför det är lustigt att alboka är ett träblåsinstrument och inget bleckblåsinstrument). Alboka kopplas ofta samman med Baskien, eftersom instrumentet förknippas med den platsen. Historiker tror emellertid att albokan kom från Asien ursprungligen, och att arabiska erövrare tog med sig den till Iberia-halvön.

En traditionell alboka ser lite ut som två kohorn sammansatta på mitten med liten bågformad träkonstruktion. Bland instrumentets utövare märks särskilt Ibon Koteron och Alan Griffin. Den senare medverkade i en ensemble som namngett sig själva efter instrumentet.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 141 (publicerad 1 september 2011).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning