Bifora

Bifora är ett träblåsinstrument som påminner om oboen, och som spelades (tyvärr verkar det som att imperfekt behövs här) mycket på Sicilien. Den är nära släkt med skalmejan. Särskilt förknippas bifora med bergskedjan Apenninerna, men som tidigare tempus antyder så har användandet av den dött ut. Detta skedde troligtvis under 1900-talet.

Bifora användes ofta under ceremonier och i olika marscher tillsammans med slagverk. Detta i synnerhet i Messina-provinsen.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 144 (publicerad 2 september 2011).

  • Källförteckning