Birbyné

Birbyné är ett träblåsinstrument som främst associeras med Litauen och litauisk musik. Den kan göras av en mängd material, däribland trä, bark, och gåsfjädrar. De äldsta varianterna av birbyné hade ett av två användingsområden:

1. Som vallinstrument bland herdar (för att samla ihop djuren)

2. Som leksak för små barn

På 1800-talet utvecklades birbyné lite tack vare alla andra instrument som växte sig starka under perioden, såsom klarinetten. Birbynén var snart ett självskrivet ensembleinstrument. En modern birbyné har vanligen tio hål och är gjord av trä. Den finns i tre olika varianter åtskilda av storlek och tonhöjd; kontrabas, tenor och sopran.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 145 (publicerad 2 september 2011).

  • Källförteckning