Dihu

Dihu är ett stråkinstrument från Kina, som är utrustat med två strängar och hålls upprätt när det spelas. Dihu tillhör instrumentfamiljen huqin, dit också det mer kända instrumentet erhu räknas. Dihu finns i ett antal olika storlekar:

  • Xiaodihu – stämd en oktav under erhu. Kan ses som erhu-familjens tenorinstrument.
  • Zhongdihu – stämd en oktav under zhonghu som är erhu-familjens altinstrument, och kan således ses som basinstrumentet.
  • Dadihu – ett stort instrument stämd en oktav under xiaodihu. Erhu-familjens kontrabasinstrument.
Som ni kanske redan misstänker vid det här laget, så skapades dihu-instrumenten just för att agera lägre, ackompanjerande instrument, i en erhu-ensemble. De skapades på 1930-talet.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 233 (publicerad 6 december 2011).

  • Källförteckning