Diple

Diple är ett träblåsinstrument som associeras med, och främst spelas i länder som Kroatien, Montenegro och Serbien. Ett annat namn för diple är dvojnice. Diple har faktiskt två borrningar i en och samma kropp, och kan således frambringa två olika toner samtidigt. Lite som en säckpipa. Det finns hål på både den vänstra och den högra sidan av instrumentet, och fingrarna sätts på logiskt maner på respektive sida om instrumentet.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 148 (publicerad 5 september 2011).

  • Källförteckning