Ficktrumpet

Ficktrumpet är, som namnet antyder, en liten och mycket kompakt trumpet. Den har samma omfång som en vanlig trumpet, vilket kommer att att borrningen bara är komprimerad, inte reducerad. Att äga en ficktrumpet ses som lite av en lyx, och man ser den sällan i symfoniorkestern. Istället är det ofta ett övningsinstrument för trumpetare.

Man har däremot sett ficktrumpeten i sammanhang som jazz, då den ofta tagits fram (kanske delvis i underhållande syfte) för att utföra något solo. Själva idén att förminska ett instrument på detta maner dök upp redan på 1800-talet. På 1870-talet kunde man se fickkornetter i marscher av olika slag.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 178 (publicerad 5 oktober 2011).

  • Källförteckning