Koncovka

Koncovka är ett slovakiskt träblåsinstrument i form av en typ av flöjt. Som musikinstrument har den egenheten att den saknar fingerhål, och tonerna som produceras bildas således med hjälp av övertoner och naturliga toner. Två olika deltonsserier  kan frambringas. Den spelas traditionellt av herdar.

En annan övertonsbaserad herdeflöjt som hör Slovakien till är fujara. Traditionella melodier komponerade för koncovka är oftast skrivna i den lydiska skalan (vad menas med lydisk skala?). En koncovka spelas genom att man öppnar och täpper till hålet längst ner på flöjten.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 166 (publicerad 16 september 2011).

  • Källförteckning