Kora

Kora är ett stränginstrument som hör hemma i Västafrika. Den bör ses som ett av de mest kända afrikanska instrument som inte tillhör slagverksfamiljen. Kora är släkt med lutan och harpan och har en klanglåda konstruerad av en halv kalebass. Instrumentet hör särskilt ihop med Gambia, där det är nationalinstrument.

Resonanslådan hos en kora skapas genom att ett membran av kohud spänns över kalebassen. Strängarna, som görs av nylonfiskelinor, är vanligen 21 till antalet. Koran är traditionellt ett ackompanjerande instrument till olika former av vokalmusik. Den spelas också mycket i Senegal och Mali.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 255 (publicerad 21 februari 2012).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning