Kubing

Kubing är en filippinsk mungiga gjord av bambu. Kubing är ett populärt instrument bland maguindanao-folket i både Filippinerna och Indonesien. Liksom många andra instrument från det här området har det välsignats med många olika namn. Utöver det nämnda så kallas den också kobing, kulaing, karombi och yori. Det beror lite på var man befinner sig någonstans!

Kubing förknippas med hemmet och kan beskrivas som ett ganska “intimt” instrument. Det spelas ofta inom familjen eller inom andra mindre, slutna cirklar. Både kvinnor och män har tillåtelse att spela instrumentet, men männen spelar det mer frekvent.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 256 (publicerad 21 februari 2012).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning