Langeleik

Langeleik är ett norskt instrument av typen cittra. Langeleik är ett stränginstrument som är nära släkt med hummel, ett svenskt instrument. Den har totalt åtta (ibland nio) strängar, varav sju (ibland åtta) är ackompanjemangssträngar, medan den åttonde är melodisträngen.

Langeleiken är ett ganska komplicerat instrument att använda i en ensemble eftersom den inte förmår spela kromatiska toner. Instrumentet är stämd till ett A (ungefär) och är svårt att stämma om. Det spelas med hjälp av ett plektrum, och får oftast ackompanjera danser av olika slag. Här hittar vi mazurka, vals och gammeldans.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 257 (publicerad 21 februari 2012).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning