Lirone

Stränginstrumentet lirone låter mer exotiskt än det är, för det är ett högeligen västerländsk instrument. Tyvärr är det också närmast utrotat. Lirone är basinstrumentet i lyra-familjen, och var populär under 1500- och 1600-talet. Instrumentet spelas med en stråke, och placeras mellan benen precis som en cello.

En lirone har mellan 9 och 16 strängar, vanligen gjorda av djurtarm. En kompositör som förknippas med lirone är Claudio Monteverdi, den tidige barockkompositören, som använde instrumentet för basso continuo. Instrumentet har fötts lite grand på nytt under 1900-talet, tack vare ett gäng entusiaster, men är idag mycket ovanligt.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 261 (publicerad 6 mars 2012).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning