Lyra

Termen lyra blandas lätt ihop med att “ta lyra”, men används också för att beteckna ett visst stränginstrument. Lyran ser ut lite som en liten harpa, och förknippas främst med antikens Grekland. Den består av en okformad kropp, över vilken ett antal strängar, ofta sju, är spända.

Lyran är ett oerhört gammalt instrument, och historiker är säkra på att de existerade åtminstone 3000 f.Kr. (många menar att de är ännu äldre). Instrumentet har fått ge namn åt poesi och dikter under antikens Grekland – lyrik – eftersom det ofta ackompanjerade högläsningen av sådana. En välkänd släkting är det walesiska instrumentet crwth.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 263 (publicerad 7 mars 2012).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning