Målbrottet

Målbrottet är ett ämne som bör behandlas i det här avsnittet om sång och att sjunga eftersom det spelar en så viktig roll inom sångarlivet. Målbrottet innebär en förändring av rösten i form av att struphuvudet växer. Både tjejer och killar upplever målbrottet, men det har en tendens att märkas mer hos manfolken.

Ordet “målbrottet” har olika betydelser beroende på vilket forum man befinner sig på. Det har en betydelse i allmänna sammanhang, och en annan i sång- och körsammanhang. I allmänna sammanhang syftar “mål” på själva målet (talet), och “brottet” syftar på att rösten så att säga “bryter upp” och förändras. I sångsammanhang har “mål” samma betydelse som i allmänna sammanhang, medan “brottet” istället åsyftar det rent kriminella i att utöva vokalmusik under denna period.

MålbrottetMålbrottet är samtidigt en sorts manlig sjukdom, och innebär följande symptom:

– Man misstas ofta för något sorts djur, vanligen kråka eller mufflonfår

– Man får ofta tuppar, vilket innebär att rösten flyger upp i falsett, vanligen vid de mest opassande av tillfällen

– Man ses ofta som lite mindre värd som människa (gäller främst i sångsammanhang)

– Är man ensam i målbrottet är det troligt att man faller offer för mobbning (gäller främst i sångsammanhang).

Artikel publicerad den 26 juli 2011.

Gå tillbaka till Sjunga – ett avsnitt om sång.

  • Källförteckning