Mandore

Mandore är en sorts luta som man vill kalla för sopranluta, men under lutornas storhetstid fanns det faktiskt redan en sådan. För 500 år sedan kallades instrumentet mandora, men i de flesta historikers ögon är mandoran idag ett basinstrument. Man ska emellertid inte forska alltför mycket i dessa instruments historia, eftersom det bara kommer sluta med att man till och med är osäker på vad man bör kalla den akustiska gitarren.

Mandore var ett populärt instrument i slutet av renässansen och under barocken, men stämdes annorlunda en lutan, och fick därför inte riktigt höra till familjen. Idag känner tyvärr få till instrumentet.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 269 (publicerad 23 mars 2012).

  • Källförteckning