Nagak

Nagak är ett spännande instrument som används i koreansk traditionell musik. I grunden är det ett snäckskal, och det spelas som ett horn. Nagak kan bara producera en enda ton och är således inte det mest passande instrumentet för virtuosa solon. Den används istället mestadels i marschmusik, och i synnerhet i en militärprocession känd som daechwita.

Skalet kommer från en ovanligt stor havssnäcka – Charonia tritonis, eller “Tritons trumpet” (många känner till vem Triton var – sonen till havsguden Poseidon i grekisk mytologi). Den används inte bara i Korea utan också i andra närliggande länder.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 171 (publicerad 16 september 2011).

  • Källförteckning