Pibgorn

Pibgorn är ett walesiskt träblåsinstrument med enkelt vassrör. Instrumentet skapas traditionellt av fläderträ, och vassröret beskrivs ofta som föregångare till det vassrör som förekommer i dagens klarinett. En pibgorn har sex fingerhål och ett tumhål, vilket ger instrumentet ett omgång på ungefär en oktav. Kroppen är ofta urhuggen från en träbit – och är alltså inte en sammansättning av flera bitar.

Pibgorn har traditionellt ingått i “The Pipes of Wales” och har så gjort åtminstone sedan 900-talet. Dess musik har nedtecknats sedan 1200-talet. Den används ofta tillsammans med andra traditionella walesiska instrument som Crwth (uttalas så att det rimmar med “truth) och säckpipa.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 177 (publicerad 5 oktober 2011).

  • Källförteckning