Rackett

Rackett är ett träblåsinstrument som likt fagotten har dubbla rörblad. Den ska inte förväxlas med “racket” – ett verktyg som ofta används för att slå till bollar i olika sporter. Racketten hade sin storhetstid under Renässansen, vilken huvudsakligen ägde rum på 1500-talet. Detta var innan modernare varianter som fagott och ofikleid tog över.

Något som ofta slår musikhistoriken är att en rackett har ett fascinerande stort omfång för att ändå vara ganska liten. Detta beror på en ganska genialisk konstruktion med nio parallella cylindrar i en kompakt träkammare. Likväl så hade många musiker svårt för att lära sig att behärska instrumentet – något som berodde på dess komplicerade fingersättning.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 179 (publicerad 5 oktober 2011).

  • Källförteckning