Ruan

Ruan är ett kinesiskt, knäppt stränginstrument som tar formen av en luta. Den har en hals bestående av greppband, en cirkelformad kropp, och fyra strängar (vilka ursprungligen gjordes av silke, men numera görs av stål). Den moderna varianten har inte mindre än 24 greppband.

Ruan, som också (särskilt i Taiwan) kallas för ruanqin har en lång historia på över 2000 år bakom sig. Den fanns rentav i qin-dynastin. Instrumentet spelas med hjälp av ett plektrum och flera varianter av det används flitigt i kinesiska orkestrar. Ett vanligt sätt att stämma ruan är D-A-D-A.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 275 (publicerad 26 mars 2012).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning