Sarangi

Sarangi är ett indiskt stränginstrument som liksom fiolen spelas med en stråke. Den har, liksom rudra veena, en roll i klassisk hindustani-musik. Sarangi är det instrument som sägs vara mest kapabelt till att imitera den mänskliga rösten, med alla dess artikulationer och tonfall.

Det råder viss osäkerhet bland historiker beträffande namnet sarangi men de flesta tycks överens om att namnet kommer från “sau” (hundra) och “rangi” (färger). Sarangin får ofta bilda team med instrument som sitar och sarod i framförandet av klassiska indiska stycken. Ordet används också för ett annat, lite annorlunda stränginstrument med hemmahörighet i Nepal.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 280 (publicerad 27 mars 2012).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning