Saxotromba

Saxotromba är ytterligare ett av de många instrument som romantikens instrumentmakare nummer 1 – Adolphe Sax – skapade (utöver saxotromba hittar vi bland annat saxhornet och den välkända saxofonen). Saxotromban kom till för att Sax ansåg att det behövdes ett bättre alternativ till valthornet i marsch-sammanhang. Instrumentet såg dagens ljus år 1844 (uppskattat datum).

Saxotromban var olyckligtvis inte särskilt långlivad. Redan vid 1867 användes den exempelvis inte alls längre inom den franska militären. Instrumentet har ett omfång på ungefär två och en halv oktav. Namnet härstammar förstås från Adolphe Sax namn (han använde sitt namn påfallande ofta när han namngav sitt instrument), samt det italienska ordet för trumpet  – tromba.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 185 (publicerad 12 oktober 2011).

  • Källförteckning