Shehnai

Shehnai är ett indiskt instrument av typen träblåsinstrument som kan ses som den nordindiska motsvarigheten till den västerländska oboen. Den används också i Västindien och i Pakistan. I södra Indien används dock istället ett annat träblåsinstrument i liknande roller – nämligen nadaswaram. Ordet shehnai betyder ungefär “festflöjt”. Man tror att den skapades som en förbättring av det gamla instrumentet “pungi” som användes för ormtjusning.

En shehnai har ett omfång på ungefär två oktaver, från a strax under nyckelhåls-c till tvåstrukna a. Shehnai används vanligen under högtidliga processioner, och andra viktiga tillfällen såsom exempelvis bröllop. Den tjänar också som konsertinstrument.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 189 (publicerad 19 oktober 2011).

  • Källförteckning