Sralai

Sralai är namnet givet till ett litet träblåsinstrument från Kambodja. Den ingår i pinpeat – en form av orkester som framför hovmusik i Kambodja. Vassrören (dubbla) skapas av palmlöv och borrningen är koniskt. Dessa egenskaper (om man bortser från palmlövet) gör att sralai är nära besläktad med västvärldens oboe.

En annan sak som sralai och oboe har gemensamt är att det faktiskt är just sralai som tar stämton i pinpeat (liksom oboen tar stämtonen i den västerländska klassiska orkestern). Instrumentet är samtidigt ett av de många asiatiska träblåsinstrument där musikern måste vara duglig på cirkulationsandning (när man tar in luft genom näsan så man kan hålla ut tonerna hur länge som helst).

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 197 (publicerad 25 oktober 2011).

  • Källförteckning