Tambur

Tambur är ett turkiskt stränginstrument som förknippas med den turkiska klassiska musiken av det osmanska riket. Det finns två typer av tambur – den ena spelas med ett plektrum, och den andra med en stråke. Utövaren kallas för en tanburî.

Många menar att tambur, som man tror har funnits sedan 1600-talet, är en vidareutveckling av ett annat stränginstrument som associeras med området – komuz.  Särskilt förknippas instrumentet med turkisk hovmusik och överklassen. Den utgör också en del i den kvartett av stränginstrument som förknippas med turkisk klassisk musik. Där ingår också, bland andra, ney.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 286 (publicerad 2 april 2012).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning