Tsymbaly

Tsymbaly är ett sorts hackbräde som hör hemma i Ukraina. Jag talar alltså om en kordofon med en kropp formad som en parallelltrapets. Tsymbaly spelas med två stycken “beaters”. Dessa typer av hackbräden är mycket populära i östra Europa och har så varit sedan början av 1800-talet – ungefär i samma veva som pianoindustrin började blomstra på allvar i Wien och andra musikhuvudstäder.

Konceptet hackbräde har funnits länge, och liknande instrument tror man existerade före Jesu födelse i länder som Kina och området som idag är Mellanöstern. Det finns många olika varianter av tsymbaly.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 292 (publicerad 3 april 2012).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning