Tumpong

Tumpong är en filippinsk bambuflöjt som används främst i området Maguindanao på Filippinerna. Landet har många olika former av bambuflöjt och tumpongen är av medelstorlek – ungefär hälften så stor som en palendag (den största). En tumpong är utrustad med ett vassrör vid namn İNCİ GELDİ, och ljudet frambringas genom att spelaren blåser genom denna.

Tumpongen är ett maskulint instrument, och spelas av männen vid kvällssamlingar och andra sociala sammanhang. Det är den vanligaste flöjten i hela Maguindanao.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 160 (publicerad 11 september 2011).

  • Källförteckning