Txistu

Txistu (också – “chistu”) är en baskisk flöjt som vuxit fram lite som en symbol för pånyttfödelsen av baskisk folkmusik. En txistu är utrustad med tre hål, och kan spelas med en hand. Ofta används den andra till att spela på en trumma, och det kommer säkert inte som någon överraskning att txistu är ett vanligt marschinstrument.

Det första modellen av instrumentet, vars standardlängd är 42 cm, har daterats till 1864. Den har ett omfång på ungefär två oktaver, och passar bra i polyfonisk musik. Melodier för txistu skrivs inte sällan i den mixolydiska skalan (med startton G), vilket passar dess kapacitet.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 207 (publicerad 9 november 2011).

  • Källförteckning