Venu

Venu är en sorts tvärflöjt med hemmahörighet i Indien (i synnerhet södra Indien). Den används mycket i den klassiska musik som hör hinduismen till, och den nämns ofta i indisk mytologi.

Venu, som görs av bambu, är ett av de äldsta instrumenten i Indien och är således mycket olik den västerländska tvärflöjten. Bland annat har instrumentet inga klaffar. Med en rad olika tekniker som exempelvis överblåsning kan man dock frambringa toner inom ett omfång av ca två och en halv oktav. Med en venu kan man också åstadkomma en rad glissandi och andra ornament, vilka passar bra i raga-baserad musik.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 208 (publicerad 9 november 2011).

  • Källförteckning