Whamola

Whamola är ett sorts basinstrument som används i jazzig musik och funkmusik. Namnet är en sammansmältning mellan “Whammy bar” och “viola“. Wn whamola är ett stråkinstrument med en sträng som härstammar från instrumentet washtub bass (som används en del i amerikansk folkmusik).

Whamola är inte ett vanligt instrument, och det byggs sällan på det formella sättet med instrumentmakare i förgrunden. Istället är whamolan oftast musikerns eget hantverk. Instrumentets popularitet har ökat en aning på senare tid med hjälp av bassister som Les Claypool och ett berömt album där man kan höra instrumentet är Purple Onion (2002).

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 297 (publicerad 4 april 2012).

Tillbaka till Ovanliga musikinstrument!

  • Källförteckning