Xiao

Xiao är en kinesisk, vertikal bambuflöjt. Xiao är ett ganska gammalt instrument – den nuvarande varianten tros ha figurerat i Kina så tidigt som på 1300-talet. Den är utrustad med sex fingerhål.

En xiao är stämd i G, och har D direkt över nyckelhåls-C som lägsta ton. Instrumentet ger emellertid sken av att ha ett lägre register än så, på grund av sin storlek – instrumentet är ofta så långt som 80 cm (och finns i storlekar upp till 125 cm!) Dock så är det de mindre varianterna som är de mest svårspelade. Det finns många varianter av xiao, däribland qinxiao och nanxiao.

Instrumentnummer på Musik-instrument.se: 211 (publicerad 10 november 2011).

  • Källförteckning