Antika instrument

Det är svårt att sätta fingret på hur länge människan har spelat instrument. Begreppet “gamla instrument” skapar olika föreställningar hos olika människor. Vissa tänker spontant på barockmusik med regaler och cembalos. Andra tar ett steg till och tänker på de medeltida trubadurernas enkla stränginstrument. Sedan har väl naturhorn används som krigssignal minst sedan vikingatiden? Och förekommer det inte en massa instrument i Bibeln?

Givetvis kryllade det av olika musikinstrument redan under Antiken – en period som pågick mellan de tidiga egpytiska/mesopotamiska civilisationerna, och Romarrikets fall år 476 e.Kr.  Termen antika instrument har valts för att genom några exempel illustrera vad för sorts musikverktyg som förekom i olika områden under denna långa period.

Egyptens instrument

Det äldsta bevisen på musikinstrument har daterats till ca 3000 f.Kr. och således till den mesopotamiska civilisationen. Detta spreds förstås till antika Egypten, där musiken fick en viktig religiös och rituell roll i samhället från ca 1550 f.Kr. Instrumenten spelades i huvudsak av kvinnor. Här följer ett par exempel:

Sistrum – En sorts skallra med metallskivor som symboliserade gudomlig styrka.

Harpa – Egyptierna hade en harpa formad ungefär som en båge, men som spelades på ett liknande sätt som den vi spelar idag.

Ramtrumma – Nådde Egypten i samma veva som musicerandet successivt började ta en mer aktiv roll i samhället. Många trummor var utrustade med metallringar, och påminde således om moderna tamburiner.

Israels instrument

I Antika Israel ska musik ha spelats i samband med nästan alla aktiviteter, högtider och andra särskilda tillfällen. Här är några exempel:

Tof – En tvåhövdad trumma som spelades under de bibliska tiderna.

Trumpet – Inte den modell vi så väl känner till idag förstås, men en tidig variant av trumpeten användes faktiskt av israelerna. Dess toner representerade Guds makt.

Lyra – En tidig variant av detta stråkinstrument, som sedermera har kommit att förknippas främst med antikens Grekland, fanns också i Israel.

Antikens Grekland

Musik, sång och dans var enligt de antika grekerna grundstenarna i ett civiliserat samhälle. Musiken användes inte bara i religiösa sammanhang, men också när något skulle firas (såsom en högtid), eller helt enkelt när moralen behövde sig ett upsving. I de pjäser som sattes upp spelade musiken dessutom en nyckelroll. Det tävlades dess utom i musik – i en sorts tidig singer-songwriting-genre där det instrumentala ackompanjemanget levererades av följande instrument:

Kithara – Ett stränginstrument nära släkt med lyran (enligt vissa historiker till och med “en sorts lyra”).

Ett annat instrument som förknippas med samma tid och plats är detta:

Aulos – Ett dubbelpipigt, oboeliknande träblåsinstrumentet som bland annat användes till havs för att hålla roddarna i tempo.

Antikens Rom

Liksom i Grekland spelades musik lite varstans i Rom. Hos de rika spelades det musik till middagen, och på teatrarna förekom ständigt musik. Några av instrumenten var dessa:

Tibia – Den romanska varianten av aulos.

Cornu – Ett bleckblåsinstrument som ofta fick ackompanjera gladiatormatcher.

Tidig kinesisk musik

Den kinesiska musiken har en imponerande historia, men musiken har alltid beskådats på lite annorlunda sätt där i Fjärran Östern. Musikens filosofiska och kosmologiska värden är centrala. Vad lär vi oss om oss själva genom att lyssna till och spela musik? I Kina fanns dessutom ett färdigt notspråk redan på 400-talet före Kristus.

Cittran – Olika former av cittror har funnits i Kina i minst 3000 år, och bland tidiga varianter återfinns guqin (även om det råder osäkerhet kring vad instrumentet kallades i början – eller snarare – när cittrorna utvecklats i en sådan utsträckning så att de kunde klassificeras som guqin).

“Antika instrument” publicerades den 26 oktober 2012