Basblockflöjt

Basblockflöjt är en variant av blockflöjt . Den är stämd en kvint under tenorblockflöjten och en kvart över stor basblockflöjt.

Omfång:

f–g2 (vad innebär detta?)