Blåskvintett – fem blåsare

Blåskvintett är ytterligare en i raden ensembler av orkesterinstrument som blivit standardiserade och som det skrivs en hel del musik för. Först och främst är det en bra idé att reda ut de olika termer som förknippas med denna ensemble:

Blåskvintett – Ursprungligen syftade denna term inte alls på ensemblen utan snarare på verken som skrevs för ensemblen.

Blåsarkvintett – Detta var termen som användes för själva ensemblen.

Nu har dock de båda termerna smultit samman, och har så gott som samma betydelse. Man använder oftast inte olika namn för verket och ensemblen, utan håller sig till ett. “Blåskvintett” är den term som kommer att användas här.

Man bör hålla reda på att de vanliga ensemblerna är blåskvintett och stråkkvartett. Jag har själv fullt sjå med att hålla isär dem. Utöver antalet instrument finns en annan notervärd skillnad vad dessa kammarmusik-ensembler beträffar: stråkkvartetten har fyra instrumentalister men bara tre olika instrument (två av musikerna spelar fiol). Blåskvintetten däremot, har vanligen lika många olika instrument som den har spelare – fem. Låt oss snabbt gå igenom vilka dessa instrument är:

Tvärflöjten – sopranstämman. “Höjden” i blåskvintetten skapas av den lilla tvärflöjten.

Oboen – den näst högsta. Oboen, som vanligen är det instrument som tar stämton i orkestern, finns med som näst högsta instrument i denna ensemble.

Klarinetten – den mångsidiga. Den förtjusande klarinetten får ofta spännande kontramelodier eller till och med solon, men fungerar också bra i den ackompanjerande rollen.

Valthornet – undantaget. Ofta kallas blåskvintetten för “träblåskvintett”. Detta är inte helt berättigat, eftersom det finns ett bleckblåsinstrument i kvintetten – nämligen valthornet.

Fagotten – clownen. Varande det lägsta instrumentet i ensemblen, får fagotten kanske inte lika många spännande soloroller som i andra sammanhang. Men smeknamnet som orkesterns “clown” kvarstår!

Blåskvintett – att lyssna till:

Anton Reichas 24 kvintetter och Franz Danzis 9 var de verk som “skapade” denna ensemble. De är också verk som ofta framförs, och riktigt bra sådana. Eftersom kompositörerna samtidigt inte tillhör de absolut mest kända erbjuder samtidigt dessa verk möjligheten att vidga sina klassiska vyer!

Artikel publicerad den 16 oktober 2011.

Gå tillbaka till Ensembler: en guide till olika instrumentgrupper.