Dulcian – renässansens fagott

Dulcian är ett träblåsinstrument som användes flitigt under renässansen. Dulcian ses av många som föregångaren till dagens fagott, och både klangmässigt och utseendemässigt sett ligger det mycket i det. Dulcianens tidsperiod, för den som är obekant med renässansen, var runt 1550-1700. Mot slutet av 1600-talet vann dock fagotten, en tidig version av vilken utvecklades under barocken, mark, och tog så småningom över helt och hållet.

Idag återfinns dulcian i flera renässansensembler, även här i Sverige. Dulcianen var under renässansen intressant nog kopplad till vare sig kyrkan eller den mer folkliga, sekulära musiken, utan förekom i båda.

Dulcian

Hur fungerar den?

Dulcian spelas som en fagott med ett vassrör och en rörhållare som läggs mot underläppen. När luften blåses in sätts “tungor” i vibration och ljudet uppkommer. Den är känd för sin flexibilitet och sägs kunna vara svag nog för att spela kammarmusik, stark nog för att spela marschmusik och uttrycksfull nog för att ackompanjera körmusik.

Omfång:

Det finns många varianter av detta träblåsinsturment; basdulcian, tenordulcian, altdulcian osv. Omfånget för varje variant motsvarar ungefär omfånget hos en basröst, tenorröst, altröst osv. (möjligen ett par toner lägre och högre, då det ligger på ungefär två och en halv oktav). Basdulcianens omfång är exempelvis från stora C till ettstrukna G.

Historia

Även om dulcianens storhetsperiod var mellan 1550 och 1700 tror man att den uppfanns åtminstone ett par decennier före den perioden. Detta har man fastställt med hjälp av gamla dokument och illustrationer. Nu för tiden skrivs väldigt lite musik för dulcian – fagotten har mer kapacitet, omfång och anses av de flesta låta bättre.

Köpa dulcian?

Eftersom instrumentet är tämligen sällsynt idag har webbutiker som säljer det inte kunnat lokaliseras. Hjälp gärna sidan med det (länken leder till kontaktsidan här på Musikinstrument). Eftersom instrumentet inte spelas så frekvent idag så kan det förstås vara klurigt att hitta försäljare.

Detta är instrumentartikel nummer 80Musik-instrument.se (publicerad 1 november 2010).

Gå tillbaka till Blåsinstrument på faktasidan Musik-instrument.se.

Musik-instrument.se använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Mer info

På den här sidan används cookies för att ge dig en så bra surfupplevelse som möjligt. Genom att fortsätta använda den här sidan utan att ändra dina cookie-inställningar, eller genom att klicka på "OK, stäng denna ruta!" nedan så accepterar du detta.

Stäng