Faktacentrum med ny look

Efter nästan åtta år har det blivit dags att förnya utseendet här på Musik-instrument.se. Detta innebär att sidan nu har långt mycket bättre support för andra enheter än den hade tidigare, och är nu väldigt lätt att använda med exempelvis smartphones. Det är ju förstås en liten sorg att det nu blev på bekostnad av den stora och trevliga bannern på toppen av sidan, som, om jag får säga det själv, var riktigt snygg.

Men nu har de något utrymmeskrävande estetiska inslagen i enlighet med samtidens krav och förväntningar reducerats för att det ska gå snabbare att hitta till just den information du letar efter. Kvar finns förstås de över 300 faktaartiklarna om instrument, över 140 av vilka är utförliga och ligger i huvudarkivet. Artiklarna har dessutom bearbetats lite nu under den tidiga sommaren.

Ni fortsätter väl spela? Villkoren för att kunna livnära sig som musiker och instrumentalist har väl inte förbättrats. Möjligen är det bara en ständig, negativ utveckling. Men vi får inte sluta lära oss spela instrument och uppmuntra våra unga att spela. Som jag skrivit om tidigare finns det få aktiviteter barn kan ägna sig åt som kan odla så mycket kreativitet och självdisciplin. När det gäller lärandet i sig så ställer musikinstrumentet krav på ett barns självständighet på ett annat sätt en skolan gör. Under åtminstone hela grundskolan läggs betydligt mer tid på lektionstimmar än eleven förväntas lägga på egna studier. Tar man instrumentlektioner är situationen den motsatta.

Så fortsätt spela, fortsätt lär er om musikinstrument (det blir roligare att lyssna på musik ju mer man kan om musikens verktyg), fortsätt införskaffa egna instrument, och låt inte musiken tystna! Vidare är det min förhoppning att den nya, mer funktionellt orienterade sidan ska göra det ännu enklare att snabbt inhämta den fakta, information eller inspiration som du behöver för stunden.

Önskar alla läsare en fortsatt trevlig sommar!