Fem år av gratis instrumentkunskap

Den 22 juli 2009 publicerades den allra första artikeln på den här faktasidan – om tvärflöjten. Drygt fem år och hundratusentals besökare senare finns den fortfarande kvar, på samma adress som alltid. Efter det har över 300 ytterligare instrument tillkommit till ensemblen. Arbetet med fakta- och artikeldelen är informellt avslutad, och kommer uppdateras bara om felaktigheter upptäcks eller om instrumentet i fråga går i ett nytt stadium i evolutionen (vem vet, någon klipsk instrumentbyggare kanske kommer på ett sätt att göra kontrabasen till ett behändigt och smidigt instrument utan att påverka vare sig register eller klangfärg på ett alltför negativt sätt).

Bloggen, som ni säkert har noterat, används fortfarande med jämna mellanrum för att publicera tankar kring instrument och instrumentspelande. Under en period tog exempelvis undertecknad pianolektioner, och använde bloggen till att dokumentera hur utvecklingen fortlöpte. Tyvärr slutade jag givetvis med lektionerna även denna gång, och vill poängtera ytterligare en gång hur svårt, krävande och således givande och karaktärsdanande det faktiskt är att lära sig spela ett instrument. Jag vidhåller att det är min starka tro att det inte finns något annat man kan “utsätta” sitt barn för som bättre utvecklar sådana egenskaper som ansvar och självdisciplin. För att inte tala om det både sociala och personliga värdet i att utveckla sin musikalitet.

Det är min förhoppning att Musik-instrument.se ska vara den kunskapskälla den nu bevisligen har varit under flera års tid. Det glädjer mig att se hur besöksantalet varje år eskalerar mot slutet av augusti, eftersom det tycks vara en indikation på att elever använder sidan i skolarbetet. Slutligen vill jag uppmana alla som funderar på att börja spela ett instrument – gör det! Sedan vill jag be er som överväger att sluta ta instrumentlektioner (för ni är många ni med – jag har själv gjort samma sak tre gånger) – ge det en chans till, bara en! Ditt framtida jag kommer att vara dig evigt tacksam.