Garkleinblockflöjt

Garklein är en den minsta varianten av blockflöjt . Den klingar också högst av alla, stämd en kvint över sopraninoblockflöjten. Notera att garklein förmår spela ett femstruket d, vilket är en ton högre än pianots högsta ton.

Omfång:

c3–d5 (vad innebär detta?)