Hammondorgel – elektronisk orgel

Någonstans runt Den stora depressionen i början av 1930-talet fick amerikanen Laurens Hammond för sig att uppfinna ett instrument och namnge det efter sig själv – resultatet blev en hammondorgel. En hammondorgel är ett klaverbeprytt instrument som producerar allt ljud elektroniskt (men är liksom en riktig orgel utrustad med manualer och pedalklaviatur). Hammonds målsättning var att hammondorgeln skulle ersätta piporgeln både i hemmet och i kyrkan, men riktigt så långt gick det aldrig riktigt.

Hammondorgeln blev dock förvånansvärt populär under 1960-talet, troligtvis på grund av sin mångsidighet. I synnerhet rockmusiker drog nytta av instrumentets egenskaper, men det förekom också mycket i gospel, jazz och blues.
Hammondorgel

Hur fungerar den?

En hammondorgel fungerar på det sättet att de anslagna tangenterna föranleder skapandet av elektriska strömmar. Strömmarna går i spolar som är placerade i anslutning till kugghjul, och det är med hjälp av kugghjulsmekaniken som olika toner bildas. Det är nämligen så att kugghjulen är olika stora och dess rotationer leder således till olika våglängder hos strömmarna. Sedan står dock elektroniken för förstärkande av ljudet som bildas. Att hammondorgeln fungerar både med elektroniska och mekaniska medel på det här sättet gör att det logiskt kallas för ett elektromekaniskt instrument. Ett särskilt visuellt karaktärsdrag hos hammondorgeln är dess lägsta oktav (se bilden till höger)

Omfång:

Omfånget hos en hammondorgel varierar från instrument till instrument beroende på modell (och det finns många, t.ex. Hammond B3, Hammond XB-1, Hammond M-100 och Hammond L-100). Det rör sig dock alltid om ett imponerande omfång, med tanke på att tre klaviaturer (pedalklaviaturen – basklaviaturen inräknad) finns tillhanda.

Historia

De mest relevanta fakta som berör allas vår kära hammondorgel och dess historia finns att läsa redan i den här artikelns inledningsstycke. Vad som dock inte har sagts är att hammondorglarna distribuerades av Hammond Organ Company, och nya orglar har inte skapats sedan 1970. Sedan dess har tekniker såsom digital signalbehandling och sampling möjliggjort mycket goda imitationer av hammondorgeln, och det är med hjälp av dessa man oftast hör dess klang idag.

Musiktips

För att illustrera vilken nytta en hammondorgel kan göra och har gjort inom populärmusiken tänkte jag länka till ett klipp som någon hygglig själ har satt ihop. Det innehåller de bästa hammondorgel-solona någonsin.

Köpa hammondorgel?

Eftersom hammondorgeln inte distribueras i samma utsträckning som förr i världen är det inte det lättaste att hitta nya orglar (även om det finns företag som skapar nymodeller av hammondorgeln, Musikinstrument känner dock inte till något svenskt). På Blocket dyker dock ständigt nya begagnade hammondorglar upp.

Blocket – hammondorglar till salu!

Detta är instrumentartikel nummer 96Musik-instrument.se (publicerad 5 juli 2011).

Läs också om synthesizers.