Harmonium – blir tramporgel med pedaler

Harmonium är en typ av tangentinstrument, i vilket tonerna bildas genom genomslående metalltungor. Harmonium är inte ett klaverinstrument, utan faller snarare, på samma villkor som orgeln, under kategorin blåsinstrument. Det finns flera olika namn för harmonium. Ett harmonium som utrustats med pedaler kallas exempelvis för “tramporgel”. Därutöver förekommer sofistikerade benämningar såsom “orgelharmonium” och “kammarorgel”.

En av fördelarna hos ett harmonium i jämförelse med de flesta andra instrument är att klangfärgen kan justeras med hjälp av ett antal reglage, vilka syns tydligt på bilden nedan.

Harmonium

Hur fungerar den?

De frisvängande metalltungorna, vilka existerar för varje ton och varje stämma sitter monterade i harmoniet på ett sätt som gör att de får svängrum. De sätts sedan i rörelse med hjälp av en luftström som skapas när man spelar instrumentet. Pumpningen av luften sker antingen med en fläkt eller bälgar. När metalltungorna får vibrera inom instrumentet skapas ljudet.

Omfång:

F1–f3 (vad innebär detta?)

Omfånget hos ett harmonium varierar förstås mellan de många varianter som finns av instrumentet, men ett ständigt förekommande omfång är det om fem oktaver, från kontra-F till trestrukna f.

Historia

Harmoniet uppfanns i Paris på 1840-talet av instrumentbyggaren Alexandre Debain, samtidigt som flera andra liknande instrument höll på att utvecklas. I mindre kyrkor som inte hade råd med en stor piporgel blev det snabbt väldigt populärt, och det hade sin storhetstid runt sekelskiftet under den sena romantiken. Ett land där harmoniet fortfarande är väldigt stort är faktiskt Indien, där bland annat ett så kallat “22 shruti”-harmonium skapats. Denna konstruktion förmår spela alla 22 indiska “shrutis” (mikrotoner) inom en oktav, och var en viktig uppfinning för uppförandet av den indiska klassiska musiken.

Musiktips

Här kan du lyssna på ett klipp med just indisk klassisk musik för harmonium.

Köpa harmonium?

Det kan vara svårt att hitta nya harmonier i den form de är vanligast i Sverige – som tramporglar. Många hushåll säljer dock sina gamla harmonier, och en titt på auktionssajter och köp- och säljmarknader online kan nog hjälpa!

Blocket – harmonium till salu!

Fördjupning

Harmoniet har förstås, liksom alla andra instrument, sina föregångare. Att säga ett exakt datum för “uppfinnandet” av instrumentet är därför rätt svårt. Kring år 1810 fick Gabriel Grenié patent på sitt orgue expressif, och medan detta instrument inte bör ses som ett harmonium så var det en viktig föregångare. Det var också just i Frankrike som harmoniumkonceptet med två pedaler, blåsbälgar och luftreservoirer utvecklades och förbättrades under framför allt 1830-talet och 1840-talet. År 1834 fick Aristide Cavaillé-Coll patent på en fyrkantig modell som fick namnet poïkilorgue. Nio år senare utvecklade Théodore-Achille Muller (som för övrigt var tidigare nämnda Gabriel Greniés elev) en bärbar variant, som kunde vikas ihop till en rektangulär låda.

Det var emellertid ovan nämnda Alexandre-Francois Debains instrument som blev populärt på allvar. Året var 1842, och det tre oktaver breda instrumentet hade egenheten att den mängd luft som bälgarna producerade kunde justeras så att tonerna kunde spelas i olika klangfärger. Detta var något väldigt nytt på den här tiden. Några år senare – 1848 – stod Debain för ytterligare en mekanik som gjorde det möjligt att transponera instrumentet med vilket intervall som helst.

Eftersom harmoniet lämpade sig så väl för att hålla ut långa toner så var experimentellt lagda instrumentmakare inte sena med att använda specialbyggda instrument för att demonstrera andra skalor och andra sätt att stämma. År 1889 designade Shohé Tanka ett harmonium som hade 20 tonhöjder inom en oktav. Detta har senare bräckts med råge, då historien sätt harmonier med hela 53 mikrotoner inom en oktav!

För att återgå till Indien så kom harmoniet dit via missionärer i mitten av 1800-talet. Sedan 1920-talet har små bärbara modeller använts särskilt mycket i både Indien och Pakistan, och instrumentet finns i många hem. Ofta fyller den funktionen att ackompanjera olika former av religiös och rituell musik. Dessvärre håller den elektroniska keyboarden på att ta över även i dessa delar av världen.

Detta är instrumentartikel nummer 73Musik-instrument.se (publicerad 31 augusti 2010).

Gå tillbaka till avsnittet Blåsinstrument på Musik-instrument.se.

Musik-instrument.se använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Mer info

På den här sidan används cookies för att ge dig en så bra surfupplevelse som möjligt. Genom att fortsätta använda den här sidan utan att ändra dina cookie-inställningar, eller genom att klicka på "OK, stäng denna ruta!" nedan så accepterar du detta.

Stäng