Kammarkör (och andra körer)

Man gör skillnad på olika sorters körer – sångensembler. Kammarkör är bara en av många körer, så här kommer några olika termer man kan stöta på i körvärlden:

Kammarkör – En kammarkör är en blandad kör (med både manliga och kvinnliga sångare). Den består således av de olika stämmorna sopran, alt, tenor och bas (läs mer här). Vanligen består kammarkören av ungefär 25 sångare (men detta kan skifta ganska rejält). Nivån är olika, men vanligtvis rör det sig (åtminstone i Sverige) om halvprofessionell. I och med den legendariske dirigenten Eric Ericsons startande av Kammarkören år 1945 så kom traditionen igång på allvar i Sverige.

Gosskör – En gosskör består bara av manliga sångare, och i huvudsak unga pojkar som ännu inte har gått i målbrottet. Rösten hos en ung gosse anses av många överträffa alla andra röster som kopplas samman med den klassiska musiken. En gosskör består också av manliga, djupare stämmor som tenor och bas. I svenska körer är det vanligt att dessa sångare är tidigare gossopraner (eller gossaltar) som gått i målbrottet och fått ett lägre register (ibland får de dock inte ta plats i herrstämman förrän rösten har mognat lite). I många andra länder består emellertid mansstämmorna ofta av professionella, vuxna sångare.

Flickkör – En kör för unga kvinnliga sångare. Eftersom en flickkör (eller damkör, beroende på medelåldern) bara består av diskantstämmor, delas den ofta upp i två sopranstämmor, och två altstämmor. Detta är dock inte ovanligt i gosskörer heller.

Manskör – En kör bestående uteslutande av manssångare, och stämmorna är oftast: “Tenor 1”, “Tenor 2”, “Bas 1” och “Bas 2”. “Orphei Drängar” är Sveriges mest kända manskör.

Kyrkokör – Alla ovanstående körformer (även kammarkör, ibland) har ofta någon sorts koppling till en kyrka. Att vara en kyrkokör innebär att man ofta har visst ekonomiskt stöd från kyrkan. Detta i utbyte mot att man medverkar vid viktiga kyrkliga tillfällen, såsom vid högmässor på söndagar. Ofta framförs också den klassiska repertoaren, i vilken många fantastiska körverk har religiösa texter. För att vara med i en kyrkokör i Sverige krävs det vanligen inte att man tillhör kyrkan.

Det finns också flera körformer, och denna artikel kommer eventuellt att utökas i framtiden.

Artikel publicerad den 22 oktober 2011.

Gå tillbaka till Ensembler: en guide till olika instrumentgrupper.