Känna igen instrument

Hur kan man egentligen lära sig känna igen olika instrument? En övervägande majoritet av svenska folket kan inte identifiera många av de vanligaste orkesterinstrumenten, såsom oboen eller klarinetten. Med musikutbildningen i skolan kommer man aldrig så långt, och om man senare i livet inte “aktivt umgås med musik” så förlorar man både sin vilja och sin förmåga att öva sig i att känna igen instrumentet på dess ljud.

Här på “Musikinstrument” har möjligheten erbjudits att träna upp denna förmåga sedan de första artiklarna. Under rubriken “musiktips” i varje instrumentartikel i instrumentarkivet finns nämligen en länk som leder till ett videoklipp, i vilket instrumentet i fråga är det framträdande. Det är inte den mest perfekta lösningen, men många föredrar den externa länken före att använda inbäddade klipp (jag själv lyckas alltid klicka mig vidare från en sida, utan att tänka på att det inbäddade ljudklippet då kommer att avbrytas).

Lära sig känna igen instrumentFör processen att lära sig känna igen instrument innefattar förstås mest en massa träning. Man måste aktivt bekanta sig med de olika klangfärgerna, och gärna lyssna på flera musikstycken med samma instrument. För det otränade örat kan en saxofon i ett högt register påminna om både trumpeten och kornetten, men det finns subtila skillnader som man måste lära sig att lägga på minnet. Däremot är det ingenting man måste göra till ett stort projekt. Om man bara bestämmer sig för att aktivt försöka identifiera olika instrument i de sånger och stycken man lyssnar på till vardags, och ställer sig frågor i stil med “Vilket instrument har melodin?” eller “Vilket instrument spelar just det där kontramotivet?”, så kommer man väldigt långt.

Det har kommit in ett förslag om att sätta ihop en spellista på Spotify med musikexempel av alla instrument här på sidan (åtminstone de i huvudarkivet). Det ska framgå tydligt av sångens eller musikstyckets namn vilket instrument som, så att säga, “spelar huvudrollen” i stycket i fråga. Det är en väldigt bra idé som jag tänkte gå in för att förverkliga under sensommaren 2012.

Artikel publicerad den 19 juli 2012.