Klaverinstrument

Klaverinstrument kan också kategoriseras som stränginstrument, men får en ärofylld egen artikel här på Musikinstrument ändå. Kort och gott är ett klaverinstrument ett instrument som spelas med en klaviatur. “Klaviatur” är ett samlingsnamn för alla de tangenter som slås an för att få strängarna att vibrera.

Antal artiklar i kategori “Klaverinstrument”: 6

Klaverinstrument - en cembaloDet är ofta svårt att veta hur man ska dela upp musikinstrument på ett bra sätt då väldigt många platsar in i flera grupper och att grupperna är lite oklara i sina definitioner. Att pianot är ett klaverinstrument råder det inga tvivel om, men är inte dragspelet (som ju också kallas handklaver) också det? Faktiskt inte, eftersom det inte är strängar som sätts i svängning i ett dragspel utan tonlastrande “metalltungor”.

Vi har dock ett par exempel utöver pianot som faller under kategorin “klaverinstrument”.

I arkivet:

Celesta – stämd idiofon

Cembalo – klassiskt överklassinstrument

Klavikord – klassiskt medelklassinstrument

Pianoforte – det mest förekommande klaverinstruementet idag

Spinett – barockinstrument

Virginal – renässansinstrument

Bland moderna elektroniska klaverinstrument återfinns också Midi-keyboarden, som förstås utgör det allra billigaste alternativet och kanske kan vara en bra start om man inte har så mycket erfarenhet. Här kan du läsa mer om den!