Klezmer – Östeuropeiska folkmusiker

Klezmer är en term som syftar på huvudsakligen judiska folkmusiker i Östeuropa. Samlingen av instrument och själva musiken som utövas av dessa musiker går vanligen också under benämningen klezmer. Anledningen att detta musikfenomen får en plats här på ensemblesidan är att klezmer är ett stort internationellt fenomen, och har bidragit med mycket till världsmusiken. Klezmer framfördes ursprungligen av judiska spelmän i Central- och Östeuropa fram till andra världskriget, och har hämtat inspiration från både romsk musik och olika former av östeuropeisk folkmusik. Även grekisk, ukrainsk och turkisk musik tros ha influerat utvecklingen av klezmer.

Men låt oss istället gå vidare till själva ensemblen. Musikerna kallas kollektivt för klezmorim och spelar vanligen följande instrument.

Den otroligt mångsidiga fiolen. Inget musikinstrument är så mångsidigt och så vida använt som fiolen. Den är inte bara det främsta instrumentet i den klassiska symfoniorkestern, utan förekommer i mängder av folkmusik som den svenska, den mexikanska, och den östeuropeiska (nej, Östeuropa är inte ett land, men termen används här bara för att klezmer förekommer över så gott som hela området). Även i klezmer får den ofta huvudrollen.

Den lekfulla klarinetten. För många förknippas klezmer med klarinett-virtuosi och härliga solon i moll från detta härliga, klassiska instrument. Vid sidan av fiolen är klarinetten bland de mest framträdande i ensemblen.

Hackbräde (cimbalom). Hackbrädet är det instrument som har minst koppling till västra Europas musik och förknippas i synnerhet med östern.

Det glada dragspelet. Här har vi ett annat sådant där riktigt mångsidigt instrument som man hittar i folkmusik lite överallt i Europa (och också i länder som Argentina). Även klezmerbandet brukar vara utrustat med ett dragspel.

Utöver dessa instrument, som nog kan ses som huvudinstrument, så förekommer också trumpeter och tromboner. Även pianot kan komma att få plats, beroende på om lokalen/platsen tillåter. När vi talar om klezmer talar vi alltså huvudsakligen om västerländska klassiska instrument i en östeuropeisk genre.

Artikel publicerad den 3 december 2011.

Gå tillbaka till Ensembler: en guide till olika instrumentgrupper.