Kontrabasblockflöjt

Kontrabasblockflöjt är en variant av blockflöjt . Den är stämd en kvint under stor basblockflöjt och en kvart över subkontrabasblockflöjten.

Omfång:

F–g1 (vad innebär detta?)