Om Barnens Musikbutik

Idag gästas Musikinstrument av Agneta Lundahl som startade Barnens musikbutik. Jag kontaktade själv Agneta och bad henne skriva här. Som bloggens följare känner till har jag tidigare uttryckt irritation över hur lite föräldrar idag tycks anstränga sig för att bekanta barn med eget musicerande från en tidig ålder. Agnetas arbete bidrar till att vända sådana negativa trender.

Efter att ha arbetat med musik och barn i ett antal år, insåg jag behovet att starta en nätbutik där jag kan samla musikmaterial för barn i olika åldrar. Min föresats är därför att kunna erbjuda sångböcker, musik- och rytminstrument, tillbehör och presentartiklar av bra kvalitet och för rimliga priser.

Under den tid som jag arbetat som musiklärare i Musikskolan och som kursledare på Musiklek har jag lagt märke barn nyfikenhet och glädje av att både lyssna till, men speciellt att få pröva på instrument av skilda slag. Barn med sina individuella personligheter reagerar individuellt på olika ljud och får snabbt sina favoritljud och sina favoritinstrument. Eftersom barns öron är känsliga för ljud är det viktigt att vi vuxna presenterar fina och behagliga ljud med bra kvalitet, men även spännande ljud som barnen kan experimentera med. Det är också viktigt att vi vuxna hjälper barnen att utveckla sitt experimenterande med kunskap och vägledning. Då blir ljud så mycket mer och så mycket roligare, för då blir det – MUSIK !

Agneta Lundahl