Omfång

Lite fundersam om vad som menas med ett omfång när det står skrivet på det här sättet – “c1–c4“? I diagrammet nedan kan du få reda på vad denna angivelse innebär för omfång på notraden och på pianoklaviaturen.

Denna artikel handlar om tonomfång hos musikinstrument. Bilden nedan används som referens. För att undvika missförstånd: Här i texten används tonen B där flera europeiska musiker skulle använt H!

Omfång - noter, klaviatur


Från den här bilden kan vi lära en hel del om toner, vilket är bra för att förstå musikinstrumenten fullt ut. Vi ser ett klaver som motsvarar pianots alla toner, och under det de motsvarande tonerna på en notrad. På vissa av tangenterna står tonnamn. Från höger:

A2 – Ingår i Subkontraoktaven som innefattar C2-B2. Endast ett fåtal toner ur denna oktav går att spela på pianot.
C1 – Inleder Kontraoktaven som innefattar C1-B1.
C – Inleder Stora oktaven som innefattar C-B
c – Inleder Lilla oktaven som innefattar c-b.
c1 – Inleder Ettstrukna oktaven som innefattar c1-b1. Kallas för nyckelhåls-C (Eng. Middle C)
c2 – Inleder Tvåstrukna oktaven som innefattar c2-b2.
c3 – Inleder Trestrukna oktaven som innefattar c3-b3.
c4 – Inleder Fyrstrukna oktaven som innefattar c4-b4.
c5 – Inleder Femstrukna oktaven som innefattar c5-b5. Bara en ton ur denna oktav finns på pianot.

När man anger pianots tonomfång skriver man därför “A2–c5“. På bilden ses fagottens (“Bb1–e2“) och tvärflöjtens (“c1–c4“) utmarkerade. Notera att de flesta angivelser är ungefärliga. Duktiga flöjtister kan till exempel ofta frambringa toner högre än fyrstrukna c.

Observera att tonerna inte har samma namn i hela världen. Högst upp på bilden ser vi tonernas frekvens angivna i Hertz (Hz), men tonnamnen som används är de motsvarande i t.ex. amerikansk tonangivelse. Det systemet är mindre komplicerat och går helt enkelt ut på att den lägsta oktaven (subkontraoktaven) är “oktav noll”, medan femstrukna oktaven är “oktav åtta”.