Sarrusofon – kraftigt träblås

Mellan år 1813 och 1876 levde i Frankrike en framgångsrik bandledare vid namn Auguste Sarrus. Denne Sarrus tog initiativ till en variant till ett instrument besläktat med saxofon, känt som sarrusofon. Instrumentet fick patent i Frankrike år 1856. Originaltanken med sarrusofon var att den skulle tjänstgöra i oboens och fagottens ställen vid musicerande utomhus, exempelvis i marscher, då båda dessa instrument har en tendens att vara ganska klena i sådana sammanhang. Fingersättningen när man spelar sarrusofon är så lik den när man spelar saxofon så att saxofonens uppfinnare Adolphe Sax lät stämma den ansvarige för produktionen av sarrusofoner – Pierre-Louis Gautrot. Eftersom sarrusofonens klangfärg emellertid var så olik saxofonens fick Sax se sig besegrad.

Sarrusofon

Hur fungerar den?

Sarrusofon, som är ett träblåsinstrument i metall, har konisk borrning och spelas med hjälp av enkelt rörblad (i sarrusofonens begynnelse rörde det sig däremot om dubbelt). Genom rörbladet alstras luften och försätts i vibration. Klaffar används sedan för att minska eller öka luftens svängrum, vilket orsakar förändringar i tonhöjden.

Omfång:

Ab–f2 (vad innebär detta?)

Omfånget angett gäller tenorsarrusofon, som är en av de mest använda typerna av sarrusofon (en annan väldigt vanlig är faktiskt kontrabassarrusofon som använts mycket i klassisk musik). En tumregel för att uppskatta omfånget hos andra typer av sarrusofon är att dra upp det en halv oktav om det gäller ett steg uppåt/nedåt i ton/röstläge (t.ex. från tenor till alt), och en hel oktav om det gäller två steg uppåt/nedåt i ton/röstläge (t.ex. från tenor till sopran).

Historia

Kompositörer som Stravinskij och Dukas har alla skrivit musik för instrumentet. Därtill användes den lite under jazzeran, men sparsamt. Frank Zappa sägs också ha använt kontrabassarrusofon vid ett antal tillfällen i sin musik. Sarrusofonister finns inte i överflöd idag, och det räknas lite som ett lyxinstrument.

Musiktips

Jag ramlade över ett klipp som ganska bra illustrerar hur en kontrabassaxofon fungerar. Det går ganska snabbt upp för en att detta blåsinstrument kanske inte passar som handen i handsken i vackra romantiska orkester-partier, men i mer dramatisk musik och pampig marschmusik funkar den nog riktigt bra. Se klippet!

Köpa sarrusofon?

För tips om sarrusofonförsäljare – kontakta sidan.

Detta är instrumentartikel nummer 55Musik-instrument.se (publicerad 5 augusti 2010).

Missa inte heller artikeln om sousafon.

Gå tillbaka till Blåsinstrument på faktasidan Musik-instrument.se.