Sjunga

Denna sida är startskottet för Musikinstruments nya faktaavsnitt om sång och konsten att sjunga. Den är just nu under uppbyggnad och alla artiklar beräknas vara publicerade i början av augusti 2011. Länkar till texterna läggs upp längst ner på den här sidan allteftersom de publiceras, men läs gärna nedanstående introduktionstext om att sjunga innan du besöker undersidorna! Dessutom får du inte missa sidans FAQ – frågor och svar om att sjunga – som finns näst längst ner på den här sidan.

Det finns ett musikinstrument som alla människor har råd med eftersom det är inbyggt i oss – rösten (ursäkt utfärdas till alla stumma som diskriminerades i föregående mening). Sången har varit med människan i alla tider – det finns inte en enda kultur där vokalmusik inte spelar åtminstone någon sorts roll i människors liv. Att sjunga till lovpris och dyrkan förekommer i alla de större religionerna, och sången förknippas också med högtider och festligheter.


Hur mycket kan då sägas om konsten att sjunga? Otroligt mycket faktiskt. För det första kan man skriva uppslagsverk om sångens historia, men det finns också basala faktakunskaper som man egentligen tror sig ha koll på men som man också lätt glömmer bort om man inte aktivt sjunger i exempelvis en kör. Bland annat har många kolossalt svårt för att lära sig exempelvis vilken av stämmorna Bas I och Bas II som är lägst respektive högst, och för inte alls längesedan stötte jag på en som aldrig hört (eller anammat och begripit) ordet “tenor” förut.

Sjunga - en sjungande drakeMusikinstrument erbjuder härmed det första riktiga svenska faktacentret om att sjunga och vad vi människor är för ena instrument egentligen. Många känner inte till att man kan sjunga med många olika tekniker, och att vår sångteknik ofta automatiskt varierar med tonhöjd. Därutöver kommer konceptet att sjunga behandlas precis som konceptet att spela ett instrument, och upplägget kommer att vara ungefär detsamma som i sidans många instrumentartiklar, med skillnaden att “Sjunga” kommer att få vara en egen instrumentkategori, såsom blåsinstrument och stränginstrument (och föräras således med en länk i huvudmenyn).

När man sjunger spontant gör man det ofta där det känns bekvämt och naturligt att sjunga (även om det är hur festligt som helst att sjunga tre oktaver högre än vad som är bekvämt i duschen), vilket sker på någon sorts tonhöjd. Om man någon gång i livet får för sig att fastställa vilken tonhöjd det är kan man få komma att titulera sig som antingen sopran, alt, tenor eller bas. Dessa är de fyra röstlägen som bör ses som huvudsakliga, även om andra stämmor som baryton och kontratenor förekommer. Så är fallet eftersom klassisk musik skriven för kör i många fall är skriven för just den konstellationen, som ofta förkortas SATB.

Två artiklar om sångteknik kommer att publiceras under juli månad (2011). Den ena kommer att behandla olika sångtekniker, såsom bröströst och falsetto. Den andra kommer att fungera lite som en sånglektion, och gå igenom några grundläggande tekniker som man kan tillämpa för att lära sig sjunga bra. Vidare bör det sägas att en online-sånglektion inte på något sätt kan ersätta den erfarenhet man kan få av att ta lektioner hos en sånglärare, varför en del tips om hur man kan gå tillväga för att få tag på en sådan också kommer att läggas upp. Det kommer även att dyka upp och tips och förslag på olika bra svenska körer där man kan öva upp sin sångförmåga.

Därutöver kommer vissa mindre koncept som berör sång tas upp, däribland tondövhet och målbrottet. En FAQ om sång och konsten att sjunga finns tillgänglig här nedan. Måhända publiceras också information kring rösttekniker såsom joddling, kulning och jojk.

Frågor och svar om sång och konsten att sjunga:

Kan alla sjunga?

Nej. Däremot kan alla som inte är stumma frambringa ljud i försök att efterlikna sång, vilket många också gör. Eftersom sjunga på många sätt är detsamma som att spela ett sorts instrument (rösten är ett verktyg för att skapa musik) känns det lite orätt mot riktiga utövare att påstå att alla kan sjunga. Många kan blåsa i en oboe och få fram en ton, och så gott som alla kan slå ner tangenter på ett piano så att toner ljuder. Däremot finns det väldigt få som säger att alla kan spela piano – desto fler påstår att alla kan sjunga.

Kan alla lära sig sjunga?

Det är en fråga som är svårare att besvara. Jag har själv inte hört talas om någon som gått från närmast tondöv till att vara en hyfsad sångare, men det är ju en sanning att hela människosläktet har något slags gener för takt och ton. De som tidigt inser att de inte har någon framtid inom sången tenderar dock att tycka mindre om det, och väljer andra karriärer. Vad som däremot är en ovederlägglig sanning är att halvdana sångare som sjunger flitigt kan utvecklas till riktigt, riktigt duktiga vokalister. Sångvana och sångintresse är de två kanske viktigaste egenskaperna. Att sjunga i kör ofta kommer att leda till god utveckling oavsett om du får personlig guidning eller inte.

Vilka egenskaper krävs för att lära sig sjunga?

Förutom att viss talang och tonkänsla är att föredra finns en egenskap som i mångt och mycket särskiljer de bästa sångarna från de mindre bra – förmågan att kunna lyssna. Ljuddesignern David Sonnenschein observerar att det finns en betydande skillnad mellan att höra och att lyssna – att höra är passivt, att lyssna är aktivt. Många som följer TV4:s årliga underhållningsprogram IDOL förundras över hur sångare som varit riktigt duktiga i de första omgångarna helt verkar ha tappat sinnet för ton och harmoni när de ska framföra en låt i liten grupp. Anledningen är att de aldrig riktigt tränat upp sin förmåga att lyssna. När de sjunger ensamma eller med enkelt komp krävs (i många fall) bara hörselförmågan – en undermedvetenhet om hur musiken fortskrider, när man ska komma in osv. När de sedan måste ta hänsyn till både bakgrundsmusik och tre andra röster går det åt pipsvängen för att de inte kan lyssna – åtminstone inte tillräckligt väl. Att öva upp sin förmåga att lyssna är dock inte svårt. Bara en sådan sak som att sätta sig i en park och försöka identifiera alla olika ljud kan förbättra ens egenskaper som lyssnare.

Andra frågor om att lyssna och sjunga kommer att finnas besvarade i de artiklar som läggs upp här nedan allteftersom de skrivs.

Sjunga – olika röstlägen

Sopran – Den högsta stämman inom sång.

Alt – Den lägsta kvinnostämman inom sång.

Tenor – Den högsta herrstämman inom sång (kontratenor/countertenor borträknad).

Bas – Den lägsta stämman inom sång.

Sjunga – övrigt

Falsett – En sångteknik.

Målbrottet – En sjukdom.

Att sjunga i kör – Omfattande guide för dig som är sångsugen.

Att sjunga solo – Hjälp till dig som ska sjunga solo eller behöver hitta någon solist.

Sångteknik – en guide – Bra tips för den som vill lära sig sjunga riktigt bra.

Tondövhet – En annan sjukdom.