Stor basblockflöjt

Stor basblockflöjt är en variant av blockflöjt . “Stor basblockflöjt” är en fri översättning från engelskans “Great bass recorder” och skiljer sig från basblockflöjt på det sättet att den är stämd en kvart under. Den är samtidigt stämd en kvint över kontrabasblockflöjten.

Omfång:

c–d2 (vad innebär detta?)