Storband – en överblick

Storband är en musikensemble som många har hyfsad koll på, men ändå inte riktigt. I denna artikel kommer du att få en bra överblick över hur ett storband ser ut, och vilka instrument som faktiskt befolkar det.

Inledningsvis kan sägas, för er som inte är bekanta med begreppet, att storband är en jazzorkester. Namnet kommer av att – just det – jazzorkestern är ovanligt stor. Det engelska uttrycket för storband är till och med “big band”, så det råder ingen tvivel om vad detta rör sig om för sorts ensemble.

Definitionen av “storband” har varit lite tvetydig, eftersom många ensembler med ett större antal musiker (som främst ägnar sig åt jazzmusik eller nära relaterade genrer), väljer att kalla sig storband. Det har kommit till den punkten då många bara förknippar ordet med en större jazzensemble, men det finns faktiskt en standardbesättning.

Först och främst kan det sägas att storbandet består till majoriteten av blåsinstrument (ca tre fjärdedelar av hela ensemblen). Dessa har alla potential att vara soloinstrument, och är också vanligen det. Här följer en lista över de instrument som ingår i standard-storbandet:

Storband – uppsättning

Kompinstrumenten – Utöver blåsinstrumenten finns också fyra kompinstrument som ofta är vanlig gitarr, piano, ett trumset, och så ett basinstrument (antingen den akustiska kontrabasen eller den elektriska basen). I denna instrumentgrupp är det oftast pianot som får soloroller.

Saxofonerna – Hela fem saxofoner ingår i standarduppsättningen av ett storband (läs mer om saxofonen). Allra oftast rör det sig om två altsaxofoner, två tenorsaxofoner, och slutligen en bassaxofon. Förste altsaxofonisten och förste tenorsaxofonisten är de musiker ur denna grupp som troligtvis kommer att brista ut i solon.

StorbandTrumpeterna – Inte mindre än fyra trumpeter (lär dig mer) ingår i storbandet. Soloutrymme ges ofta till andretrumpeten.

Trombonerna – Lika många tromboner (fyra) ingår. I de allra flesta fall rör det sig om tre tenortromboner och en bastrombon. Mer om trombonen.

Mycket av det som spelas i storbandet är noterat, men det ges också utrymme för improviserade solon. Vanliga genrer har traditionellt varit swing-jazz och bebop. Under solopartier är det oftast så att den större delen av “the front line” (blåsinstrumenten) är tysta, medan kompinstrumenten ensamma ackompanjerar soloinstrumentet. Vill du lära dig mer om denna instrumentensemble är du varmt välkommen att kontakta sidan!

Artikel publicerad den 9 oktober 2011.

Gå tillbaka till Ensembler: en guide till olika instrumentgrupper.