Subsubkontrabasblockflöjt

Subsubkontrabasblockflöjt är en variant av blockflöjt och det näst lägsta instrumenten i familjen. Den kallas också oktokontrabasblockflöjt. Den är stämd en kvint under subkontrabasblockflöjten och en kvart över subsubsubkontrabasblockflöjten (oktasubkontrabasblockflöjten). Subsubkontrabasblockflöjten är mycket sällsynt och instrument på bilden till höger är i själva verket närmare släkt med tvärflöjten, även om det kvalificerar som blockflöjt om munstycket byts ut mot en så kallad “fipple” (blockflöjtens munstycke som är utformat så att det på egen hand utför det tvärflöjtisten måste göra med läpparna och tungan), vilket ofta är möjligt. Subsubkontrabasblockflöjtens rör är oftast mellan tre och fyra meter långt.

Omfång:

F1-g (vad innebär detta?)